Mu Việt - Khai Mở Máy Chủ Aruka - Full Item Webshop

Alpha Test 09h09' - 09/09/2013

Open Beta 10h00' - 14/09/2013

[1]Sever Aries [3]Sever vegra [2]Sever Heras

 • STT Tên nhân vật Level Reset
  1 NGOCNHI 400 325
  2 kovip0choi 400 310
  3 1231231231 400 309
  4 ZachSanhCu 400 307
  5 NhinBoA 394 307
  6 BeBi 400 306
  7 Seven 400 306
  8 Iero 394 306
  9 MesutOzil 388 305
  10 Google 400 303
  STT Guild Thành viên Tổng Reset
  1 KINHTHE 46 6932
  2 HuynhDe 39 8056
  3 Cloud9 37 6738
  4 CaiBang 36 4196
  5 OneHiT 36 5393
  6 WeAreOne 36 9371
  7 TINHBAN 30 4623
  8 AnhEm36 27 3703
  9 HongHung 26 3763
  10 TheLion 25 2751
Giờ diễn ra Hoạt động
0:00 - 24:00 Boss vàng tấn công
10:20' Và 20:10' Sự kiện Blue Event
09:05' Và 21:05' Sự kiện Sky Event
Thứ 7 và chủ nhật Sự kiện Happy Hour
10h15 và 14h15, chu nhat SummerEvent
24h xuất hiện một lần Boss Kundun và Medusa